Skonsamt ledningsbygge genom Farstanäs naturreservat

Farstanäs naturreservat utanför Södertälje är ett populärt friluftsområde med mycket varierad natur, ett stort skogsområde med vandringsleder, jordbruksmarker, herrgårdsmiljö, campinganläggning och en populär badplats. Här pågår nu en förändring med vision om en hållbar besöksplats med utbud av aktiviteter året runt. Parallella arbetsinsatser pågår för att både förvalta det som finns nu och för att göra verklighet av den långsiktiga visionen för platsen.

En av de konkreta åtgärderna är att bygga ut vatten och avlopp till området och här kommer Styrud in i bilden som underentreprenör till PEAB som har uppdraget av Telge Nät. Projektet med att anlägga nya överföringsledningar från Pilkrogs pumpstation till Farstanäs camping pågår sedan i januari och när det är klart, kommer inte mindre än 8000 m ledning och 4 landfästen att finnas på plats.

Ledningsbygget utförs med styrd borrning och är uppdelat på flera delsträckor i längder från 100 m upp till 650 meter och i dimension från PE 75 mm till 225 mm. De 4 landfästena ut i Östersjön vid farleden in till Mälaren, är borrningar på mellan 135 m – 180 m längd; 2st Ø75 mm för tryckspillvatten och 2st Ø160 mm för vatten.

Anlägger landfäste vid Farstanäs

Emil Pettersson är Styruds projektledare i Farstanäs och är hittills nöjd med hur arbetet fortlöper.

–      En del av sträckorna var sonderade innan, så där hade vi ju bra koll på läget, säger Emil. Vi har stött på lite morän på vissa ställen, men ingenting som orsakat betydande störningar.

Ett gott och nära samarbete mellan beställare och entreprenörer är A och O för ett lyckat projekt. Emil Petterson som projektledare kommer med en extra bonus i form av att han tidigare jobbat på beställarsidan av sådana här entreprenader och kan identifiera och kommunicera sådant som innebär fördelar för båda parter och komma med tips och idéer om såväl metod- som materialval.

–      När man väl är på plats ute i verkligheten är det inte fel att lyfta blicken från ritningen och anpassa sina planer. Man ska inte vara rädd för att modifiera planerna när man ser effektivare lösningar, säger Emil. Vi har till exempel kunnat skippa ett schakt och i stället fogat samman två borrade ledningssträckor till en längre för att passera sumpmark. Där hade ett schakt mitt på sträckan blivit mycket problematiskt, då hela Östersjön hade velat komma på besök i gropen…

Ledningsbyggnadsprojektet på Farstanäs beräknas vara klart i april. Då kommer totalt ca. 26 borrningar att ha genomförts, och för största möjliga effektivitet används två borriggar, en D40 och en AT60.

 

 

Dela gärna: