För studerande & högskolor

Studentinformation – LIA och Ex-jobb

Vår verksamhet spänner över många olika områden; alla lika spännande. Schaktfritt ledningsbygge är effektivt, skonsamt och ekonomiskt när det gäller anläggning av infrastruktur under mark vilket gör Styrud till en viktig kugge inom hållbart samhällsbygge. Kunderna finns inom både kommuner, byggentreprenörer och nätbolag.

Är du intresserad av vår bransch, kan det finnas möjlighet till LIA-praktik eller examensjobb på högskolenivå hos oss. LIA-praktik genomförs ute i våra projekt och ger inblick i hur det är att vara verksam inom anläggning genom schaktfritt ledningsbygge. När det gäller examensarbeten, är vi öppna för alla ämnen som har anknytning till vår verksamhet eller till de områden där våra olika tjänster används.

Samarbete med skolor

Kunskapen om våra tjänster är fortfarande låg på en del håll och våra specialområden berörs marginellt i undervisningen på skolorna. Även här är vi beredda att göra en insats, antingen som gästföreläsare eller genom att arrangera studiebesök vid någon av våra arbetsplatser.

Styrud är en spännande framtida arbetsplats för många studenter på landets tekniska högskolor. För att öka kunskapen om både företaget och den teknik vi arbetar med, hjälper vi gärna till praktiskt i undervisningen.

Flera av landets högskolor har utnyttjat projektledare från Styrud som gästföreläsare. Grupper av studenter är också välkomna att göra studiebesök på våra arbetsplatser.

Vi deltar även regelbundet t ex i arbetsmarknadsdagar på Chalmers i Göteborg.