För högskolor & studenter

Studentinformation

Vår verksamhet spänner över många olika områden; alla lika spännande. Det handlar om allt från avancerad miljöborrning, geotekniska undersökningar och jakt på brytvärda mineraler till schaktfri ledningsbyggnad och komplicerad entreprenadborrning.

Är du intresserad av vår bransch finns möjlighet att göra examensjobb hos oss, främst på högskolenivå. Vi är öppna för alla ämnen som har anknytning till vår verksamhet eller till de områden där våra olika borrtjänster används.

Kunskapen om våra tjänster är fortfarande låg på många håll, och våra specialområden berörs bara marginellt i undervisningen på skolorna. Även här är vi beredda att göra en insats, antingen som gästföreläsare eller genom att arrangera studiebesök vid någon av våra arbetsplatser.

Samarbete med skolor

Styrud är en spännande framtida arbetsplats för många studenter på landets tekniska högskolor. För att öka kunskapen om både företaget och den teknik vi arbetar med, hjälper vi gärna till praktiskt i undervisningen.

Flera av landets högskolor har således utnyttjat projektledare från Styrud som gästföreläsare. Grupper av studenter är givetvis också välkomna att göra studiebesök på våra arbetsplatser.

Vi deltar även regelbundet t ex i arbetsmarknadsdagar på Chalmers i Göteborg.

Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
post
page
kontor
jobb
Sök i sidor
aopages
metod
kontaktpersoner
tjanster
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten