Examensjobb

Att nära samarbete med de studenter vid högskolor som skriver examensarbeten har fördelar för alla – Styrud, skolor och studenter. Dels bidrar vi till att höja kunskapsnivån i branschen, dels ökar vi intresset hos studenterna för att arbeta inom vår bransch.

Den som ska göra ett exjobb har gott om tid att fördjupa sig i sitt ämne, vilket är en unik möjlighet. Studenten är dessutom oftast opåverkad av branschens traditioner och sedvänjor, vilket gör att uppgiften angrips utan förutfattade meningar och skygglappar.

I bästa fall betyder detta att exjobbet både resulterar i en grundlig genomlysning av ämnet och ett kreativt, nytänkande förslag på lösning.

Vår verksamhet ger möjlighet till examensarbeten på många olika områden, från infrastruktur, miljöanalyser och samhällsbyggnad till byggteknik, projektekonomi och projektledning. Här hittar du en handfull förslag på ämnen till examensjobb.

Förslag på ämnesområden för examensjobb:

Schaktfri ledningsbyggnad
– Miljöutredning styrd borrning vs. schaktning

Marknad
– Utveckling av vår patenterade borrmetod StyroRock – nya applikationsområden

Organisation
– Hur bör ett nordiskt borrföretag vara organiserat för att bäst möta kundernas önskemål?

Du kan anmäla ditt intresse för praktik eller exjobb här.

Intresseanmälan - ex-jobb    MiljöutredningStyroRock - Nya områdenOrganisationAnnat