LIA-praktik

Som studerande vid Yrkeshögskola ingår Lärande i arbete (LIA) som en del i utbildningsplanen och innebär att du praktiserar på en arbetsplats med nära anknytning till den inriktning du valt. Syftet är att du som studerar ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö och inte minst, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.

LIA och YH-utbildningar erbjuds inom branscher där det finns ett verkligt och uttalat behov av utbildad arbetskraft på marknaden och inom bygg och anläggning är behoven för närvarande mycket stora. Överallt där det byggs, uppstår också behov av ledningsbyggande, antingen det gäller flytt av ledningar till ett nytt läge, att ersätta föråldrat ledningsnät, eller öka kapacitet genom nyförläggning. Detta innebär att Styruds tjänster inom schaktfritt ledningsbyggande är mycket efterfrågade på marknaden och det räcker naturligtvis inte med att investera i en kraftfull, modern maskinpark, utan nyckeln till framgång ligger i kompetens.

Genom att skapa möjlighet att ta emot motiverade praktikanter, vill vi vara med och skola framtida yrkesarbetare som så väl behövs.

Intresseanmälan för LIA-praktik