Styrud bygger fjärrvärme för tomaterna i Frövi

Överskottsenergi från pappersbruket blir till uppvärmning för odling av tomater och grönsaker. En energieffektiv symbios, som man hittar i Frövi ett par mil norr om Örebro. Här utgör spillvärme från Billerud AB en bärande faktor för hållbarhetsprojektet Regenergy Frövi, som går ut på att skapa industriell produktion av tomater och grönsaker i en anläggning strax intill bruket.

Ledningsbygge under järnväg

Projektet i sin helhet omfattar 30 hektar nyetablering med Infra-Con som en av entreprenörerna. För att leverera spillvärmen från bruket till odlingarna anläggs nya fjärrvärmeledningar och Styrud fick uppdraget att ta ledningarna under Fröviforsvägen och järnvägen. Valet av metod blev hammarborrning för 2 stycken 813 mm skyddsrör i stål och den borrade sträckan är ca. 40 meter.

–      Det hela gick smidigt och utan större krångel, konstaterar Emil Torssander, som är projektledare på Styrud. Hammarborrning är ingen styrd teknik, utan man riktar in utrustningen i plan och profil efter kända förutsättningar och sen borrar man. Genomslagen hamnade inom ett förväntat läge i mottagargropen på andra sidan järnväg och väg.

Borrsträckan bestod uteslutande av berg och block och trots att man tillförde vatten för att dämpa dammet, såg det emellanåt ut som sockerbagare intagit arbetsplatsen. Styrud var på plats i ca 3 veckor för sin medverkan i det spännande utvecklingsprojektet i Frövi.

Ett steg mot ökad självförsörjning

Hållbarhetsprojektet Regenergy Frövi invigdes i mars 2022. Ett exempel på hur industrin kan ställa om till att bli mer energisnål och samtidigt bidra till en ökad produktion av inhemska råvaror. Inledningsvis gällde planerna odling av den unika kombinationen tomater och räkor, men skaldjuren lämnar i stället plats för en större grönsaksodling. Förutom att dra nytta av spillvärmen från pappersproduktionen så väntas projektet även leda till ett par hundra nya arbetstillfällen.

Vikten av att ställa om Sverige till att bli mer självförsörjande har aktualiserats av såväl pandemin som det pågående kriget i Ukraina. Den inhemska produktionen täcker i dagsläget bara ca hälften av det vi äter.

Styrud medverkar gärna vid fler spännande satsningar på energieffektivisering framöver.

Dela gärna: