Styrud framträder med bred repertoar i Strömstad

Turen har kommit till Bogen och Knarrevik, ett område med ett 70-tal fastigheter längst ut på kusten i norra Strömstad, att anslutas till kommunalt vatten och avlopp och man passar på att dimensionera nätet för att möjliggöra kommande expansion.

Strömstad kommun har gett Grimsrud Entreprenad AB i uppdrag att bygga nya överföringsledningar för vatten och spillvatten på en sammanlagd sträcka om ca 4,3 km från Bojar till Knarrevik. Området där ledningen ska fram bjuder på en stor variation av utmaningar i form av olika geoteknik och hinder som ska passeras; under vattendrag, diken och vägar, genom berg och förbi område där schakt inte är möjligt eller tillåtet. Styrud har fått förtroendet att genomföra ledningsbygge med schaktfria metoder på ungefär 2 km av ledningssträckan med dimensioner varierande mellan 110-250 mm.

Olika utmaningar löser man bäst med ett för varje situation anpassat verktyg. I projektet Bojar – Knarrevik kommer fyra olika schaktfria metoder att användas vid de olika delsträckorna.

  • Styrd borrning för krökta hål i mjukare jordarter
  • Augerborrning för skyddsrör t.ex. under vägar i mjukare jordarter
  • Hammarborrning för skyddsrör under vägar i hårdare jordarter
  • StyroRock – en metod för styrd borrning i berg

Styrd borrning med PD45 i Strömstad

PD45 i StrömstadStyrd borrning med PD45

Christoffer Römo är Styruds projektledare som ska hålla ordning på alla delsträckor och de olika borrarteam och ekipage som ska få ledningen på plats.

–       Vi inledde vår del av projektet här i Strömstad med en styrd borrning på 340 meter under åkermark, säger Christoffer. Näst på tur står en styrd borrning genom ett bergparti som utförs med StyroRock, en metod som Styrud utvecklat. Riggarna för hammarborrning och augerborrning kommer sedan att borra kortare sträckor där ledningspaketet ska passera under bilvägar.

Det är definitivt en fördel med en stor och välutrustad verktygslåda som hanteras av skickliga borrarteam. Styruds del i projektet startade i februari och pågår till månadsskiftet april/maj.

 

 

Dela gärna: