Styrud Ingenjörsfirma AB

Styrud Ingenjörsfirma AB har sina rötter i Herrljunga, där det grundades 1978 och snart etablerade sig som Sveriges ledande entreprenör inom schaktfri ledningsförläggning, eller horisontell rördrivning som det också kallas. Vid millennieskiftet inleddes en satsning på regional breddning – att etablera sig på många platser nära kunderna. I denna process köptes ett antal bolag som passade eller kompletterade Styruds profil.

Idag har Styrud Ingenjörsfirma, Styrud TGB och Styrud Järvsöborr förenats till ett bolag och verksamheten bedrivs över hela landet indelat i regioner med tjänster inom framför allt ledningsbyggnad. Styrud Ingenjörsfirma är dessutom moderbolag i Styrud-koncernen med två dotterbolag: Styrud Rörtryckning AB och Styrud Boreal OY.

Kunderna inom Ledningsbyggande är t ex kommuner som vill slippa att gräva upp hårt trafikerade gator, eldistributörer som vill ersätta känsliga luftledningar med nedgrävd kabel, fjärrvärmebolag som vill korsa vägar och vattendrag på ett enkelt sätt, bredbandsoperatörer som vill få hela landet att kommunicera osv. Vår uppgift är att se till att ledningen, eller det skyddsrör som den ska ligga i, hamnar på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad.

Borrteknik är ett mångsidigt verktyg i hela byggprocessen. Inom grundläggning kan vi inleda med att ansvara för olika slags geotekniska undersökningar och sedan utföra t ex spontning, pålning, wiresågade schakt, kärnborrning samt markförstärkning och montering av dragstag. Vi har kraftfull utrustning, stor erfarenhet och mycket kunskap.