Styruds ISO-certifierade entreprenadprocess

”Styruds affärsidé är att med borrning som bas utveckla marknaden, produkter och tjänster, så att kunden uppnår ekonomiska och miljömässiga vinster och visionen är att vara  kundernas självklara förstahandsval när det gäller alla de teknikområden där koncernens bolag verkar.”

För att leva upp till förväntningarna som affärsidé och vision skapar, har vi dokumenterade riktlinjer som ledstjärna inom ett antal områden, som t.ex. miljö, etik och hållbarhet. Under 2018 har vi arbetat intensivt med att strömlinjeforma och kvalitetssäkra själva navet vi vår verksamhet; entreprenadprocessen. Och nu är det klart!

Styruds ledningssystem är nu minutiöst genomgånget och certifierat enligt ISO 9001:2015, vilket är både en bekräftelse av en grundlig och noga dokumenterad process och en morot för att leva upp till våra kunders förväntningar i varje projekt.

  • Styrud hade redan de flesta dokumenten som behövdes och resten har varit  ett bra teamarbete med stort engagemang i att strukturera upp manualen, summerar Susanne Rasek som är KMA ansvarig och den som har varit projektledare i arbetet med certifieringen.

Björn Tell, VD på Styrud, ser certifikatet som ett kvitto på att Styrud har en process som säkerställer god kvalitet i verksamheten. Företagets standard i projektarbetet är numer externt granskad och bekräftad.

  • Det har varit fantastiskt att se engagemanget från alla delaktiga medarbetare i projektet och jag är övertygad om att det kommer att hjälpa oss att nå våra mål och bli en ännu bättre partner till våra kunder.
Dela gärna: