Styrud rekryterar – hammar-/augerborrare

  • En yrkesarbetare med vana från praktiskt arbete i fält

Det är stor efterfrågan på schaktfritt ledningsbygge och vi söker fler medarbetare för att hålla maskineriet igång. Vår rigg för hammar- och augerborrning som utgår från Sundsvall/Ljusdal behöver bemannas med ytterligare yrkesarbetare för att genomföra projekt i stort och smått inom ett stort geografiskt område.

Läs mer här!

Dela gärna: