Styrud rekryterar – hammarborrare till Stockholmsregionen

Navet för Styruds verksamhet i region Mitt är kontoret i Järfälla och härifrån utgår ekipagen som utför projekt i Stockholmsområdet, Mälardalen och en väl tilltagen radie däromkring. Nu skulle vi väldigt gärna vilja välkomna ytterligare ett par yrkeskunniga kollegor för att bemanna en av riggarna för hammarborrning.

Utöver att kunna spaka en borrigg, behöver någon i teamet ha CE-kort och det är önskvärt att någon har svetslicens.

Läs mer här!

Och välkommen med ansökan, nu, genast!

Dela gärna: