Styrud rekryterar – yrkesarbetare med känsla för betong och armering

Schaktfritt ledningsbygge är Styruds största affärsområde och vi erbjuder i stort sett alla tillgängliga metoder för effektiv ledningsbyggnad i  hela landet. Efterfrågan på effektiv, miljövänligt ledningsbygge är stor och vi vill gärna ha fler yrkeskunniga kollegor.

Välkommen till Styrud

Just nu rekryterar vi till arbetslagen som är verksamma inom området sänkbrunnar och betongrörstryckning, de metoder som används för ledningsbyggnad i lermassor. Har du erfarenhet av betong och armering och dessutom kan spaka en grävmaskin finns det ett härligt gäng som väntar på dig här på Styrud.

Läs mer här och välkommen med din ansökan!

 

Dela gärna: