Styrud TGB värmer och kyler Nya Karolinska sjukhuset

Styrud TGB har fått förtroende att genomföra borrningarna för geoenergi vid Nya Karolinska Solna. Arbetet startade under februari 2011 och beräknas pågå i 3 månader.

Karolinska Universitetssjukhuset har länge bedrivit sin verksamhet i lokaler som är utspridda i ett 40-tal hus på ett område stort som en hel stadsdel och klarar inte att möta de nya kraven. Utredningar visar att det blir billigare och mer effektivt att bygga ett nytt sjukhus, än att renovera de nuvarande byggnaderna.

Nya Karolinska Solna universitetssjukhus öppnar för patienter 2016 och ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Ett hållbart klimatneutralt sjukhus som utformas för att certifieras enligt flera standarder:
– Högsta klass i ”Miljöklassad byggnad”, som är ett svenskt system för att klassa byggnaders totala miljöprestanda med avseende på bl a innemiljö, inbyggda material och energi
– LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ett internationellt miljöklassningssystem för en helhetsbedömning av byggnaders miljöegenskaper, vilket täcker in såväl energiaspekten som övrig miljöpåverkan.

Nya Karolinska Solna ska bli ett långsiktigt hållbart universitetssjukhus som är klimatneutralt, med minimala utsläpp av växthusgaser.
Under senhösten 2008 inleddes arbetet för Nya Karolinska sjukhuset med förberedande markarbeten. Skanskas byggnadsarbeten påbörjades sommaren 2010 och det officiella startskottet för bygget firades av den 3 september.

Ambitionen är att bygga ett hus som drar extremt lite energi, med siktet inställt på en halvering i jämförelse med dagens sjukhus. Detta möjliggörs t ex med isolering, smarta fönster, energisnåla installationer och återanvändning av energi. En viktig princip på Nya Karolinska Solna är också att all energi ska vara ”grön”, dvs komma från förnyelsebara energikällor.

Energiförsörjningen kommer att ske genom en kombination av egenproducerad energi och fjärrvärme/fjärrkyla. Den egenproducerade energin kommer främst från en värmepumpsanläggning där det bl a ingår 140 borrhål, vardera ca 220 meter djupa. Denna anläggning lagrar värme från sommaren till vintern och kyla från vintern till sommaren.

Borrning för världens miljövänligaste sjukhus
Styrud TGB har fått förtroendet att genomföra borrningarna för värmepumpsanläggningen. Arbetet startar under februari 2011 och beräknas pågå i 3 månader.

Bengt Eriksson är den som håller i projektet hos Styrud TGB.
– Skanska har varit lyhörda och lyssnat på våra rekommendationer. Vid sidan av borrning ska samtliga borrhål uppmätas och lägesbestämmas i x z y och därefter precisionsborras. Allt för att optimera ytan av energilagret.

Borrningen utförs med fyra larvbandsburna, dieseldrivna borriggar och högtryckskompressor som uppfyller miljökraven enligt Steg 3 samt är bland de tystaste på marknaden.

Piero Sannicolò på Skanska är ansvarig för Fas 1 och 2 i det enorma byggprojekt som Nya Karolinska utgör.
– Nyckelfaktorer för framgång är kommunikation och information, säger Piero. Det gäller att få processen att flyta på enligt plan.
– En utmaning i det här projektet är att det är så många olika delar som ska sammanlänkas. I vanliga fall har man allting mer samlat.

Piero fortsätter:
– Vi ställer höga krav och förutsättningen är att vi får rätt produkt i rätt kvalitet och leverans på utsatt tid.

Kompetens och erfarenhet ger en stabil grund att stå på
Bengt ErikssonStyrud TGB utsågs till leverantör av borrningarna i sedvanlig konkurrens. Tidigare erfarenhet från liknande uppdrag är givetvis en fördel, förslag på smidiga lösningar och kompetens inom såväl vertikala som horisontella borrningar är ytterligare några.

Få besitter mer erfarenhet inom borrning än Bengt Eriksson på Styrud TGB och han är tryggt förvissad om att projektet kommer att gå enligt plan. Styrud TGB har genomfört flera liknande projekt, bland annat vid Vällingby Centrum (143 hål/200m) och Ullevål Idrottsstadion i Oslo (120 hål/2-300m).

 

Intressanta länkar

Nya Karolinska Solna webb: http://www.nyakarolinskasolna.se/

Nyhetsbrev:
http://www.anpdm.com/newsletterweb/43425B437846455945764243/4243504A7144445C4A76494759

Webbkamera på arbetsplatsen: http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Markarbeten/Webbkameror/Oljeberget/

Skanskas pressrelease 2010: http://thehub.skanska.com/Upload/9554/2/100504_ID_Nya_Karolinska_SWE.pdf

Vill du veta mer om stora geoenergiprojekt, välkommen att kontakta
Johan Blomdahl
0703-49 60 42
johan.blomdahl@styrud.se

Dela gärna: