Styrud utvald leverantör – avtal med Sinfra

Sinfra – Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening – är en medlemsägd nationell inköpscentral vars huvudsyfte är att sköta upphandlingar och upprätta ramavtal för produkter och tjänster till försörjningssektorn inom VA, fjärrvärme och el. Medlemmar behöver inte genomföra egna upphandlingar, utan avropar från Sinfras ramavtal.

Nyförläggning med schaktfria metoder

Styrud har tecknat ramavtal med Sinfra gällande nyförläggning med schaktfria metoder och erbjuder samtliga efterfrågade metoder för schaktfritt ledningsbyggande och har dessutom fördelen av att vara rikstäckande med etableringar och tillgänglighet i hela landet. Sinfras medlemmar behöver alltså inte genomföra egna upphandlingsprocesser, utan kan enkelt göra avrop från föreningens ramavtal.

Mathias Jolgård, kalkylansvarig, har ingått i den grupp på Styrud som arbetat med det synnerligen omfattande anbudet.

–        Det har varit ett gediget arbete och det känns otroligt skönt att Styruds erbjudande ses som mest fördelaktigt för Sinfras medlemmar, konstaterar Mathias och ger en eloge till kollegorna som varit med i processen.

  • ”Syftet med Sinfra är att förse medlemmarna med produkter och tjänster via ramavtal med leverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv, samt att skapa effektivitet och trygghet i kombination med bästa möjliga teknik. Föreningens strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter, branschföreningar har Sinfra ambitionen att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.”
    (sinfra.se)

Att anlägga nödvändig infrastruktur med hållbarhet och miljöhänsyn ligger i verksamhetens kärna på Styrud. Schaktfritt ledningsbygge är skonsamt ur såväl miljömässig som ekonomisk synvinkel. Metoderna innebär att utförandet tar minsta möjliga arbetsyta till förfogande, vilket betyder att trafik och verksamheter i ledningsbyggets närhet kan pågå som vanligt.

Hållbarhet och kvalitet

Styrud har lagt ned ett stort arbete på genomgång och kvalitetscertifiering av entreprenadprocessen och på inköpssidan arbetar man med höga krav på leverantörerna vid investeringar i maskinparken för att möta eller helst överträffa förväntningar på minimal miljöpåverkan och optimal arbetsmiljö.

–        Vi gläder oss naturligtvis åt att Styruds tjänster nu är ännu mer lättillgängliga för landets ledningsägare, säger Johan Blomdahl som är regionchef på Styrud. Våra projektledare är redo och vi ser fram emot att hjälpa till hos både gamla och nytillkomna kunder!

 

 

Dela gärna: