JR Rörtryckning

JR Rörtryckning AB utför betongrörstryckning och sänkbrunnar i alla dimensioner. Företaget grundades 2010 och Styrud gick kort därefter in som delägare för att komplettera och stärka sitt erbjudande inom schaktfritt ledningsbygge. JR Rörtryckning AB är idag ett helägt dotterbolag till Styrud Ingenjörsfirma AB.