Minalyze

2009 startade ett utvecklingsprojekt i Chalmers Entreprenörsskola baserat på en problemställning framlagd av Styrud Arctic AB. Arbetet var så pass framgångsrikt att Minalyze AB grundades med stöd av Encubator AB och Styrud.

Minalyze AB utvecklar instrument som kommer att revolutionera prospekteringen efter mineraler och metaller. Det banbrytande instrumentet Minalyzer CS analyserar snabbt stora mängder borrprover direkt i anslutning till borrplatsen vilket skapar förutsättningar för gruvbolag och prospekteringsföretag att optimera användandet av resurser.