Styrud Arctic

Styrud Arctic är etablerat med lager och verksamhet i Kiruna med närheten till gruvorna i Kiruna/Malmberget-området samt med kontor och lager i Jörn med närhet till gruvorna i Västerbotten, vilket gör att vi kan vara nära kunden och lyssna på och uppfylla kundens behov och förväntningar.

I gruvorna erbjuder vi medieborrning för olika typer av kablar och ledningar, samt kärnborrning under jord med moderna eldrivna maskiner. Ovan jord tillhandahåller vi prospekteringsborrning i fält antingen som kärnborrning med våra specialanpassade larvgående maskiner eller i form av RC-borrning. I befintliga dagbrottsgruvor har vi lång erfarenhet av RC-borrning, och då speciellt i guldgruvor.

Givetvis kan vi även erbjuda övriga tjänster från koncernen, som grundläggning genom borrade pålar och stag, schaktfri ledningsdragning under vägar och vattendrag, wiresågning för schakt samt större bergvärme/bergkylaanläggningar.