Styrud Boreal

Styrud Boreal är specialister på borrpålning och horisontell hammarborrning för all typ av håltagning under mark, oavsett om marken består av sand, morän, sten eller berg.

Vi har konsekvent satsat på utrustningar lite utöver det vanliga; framför allt när det gäller kapacitet att borra grova hål. Idag borrar vi horisontella skyddsrör upp till 1220 mm diameter, och borrpålar upp till 813 mm diameter, vilket är störst i Norden.

Organisationsnummer:
FI09179019