Styrud Rörtryckning

Styrud Rörtryckning AB utför betongrörstryckning och sänkbrunnar i alla dimensioner. Företaget grundades 2010 som JR Rörtryckning AB och Styrud gick kort därefter in som delägare för att komplettera och stärka sitt erbjudande inom schaktfritt ledningsbygge.

Företaget är idag ett helägt dotterbolag till Styrud Ingenjörsfirma AB och har formellt fått namnet Styrud Rörtryckning AB.