Våra kärnvärden

Affärsidé

Med borrning som bas utveckla marknaden, produkter och tjänster, så att kunden uppnår ekonomiska och miljömässiga vinster. Detta skapas med en kvalificerad och marknadsdriven personal, där smarta lösningar ger förutsättningar för tillväxt och lönsamhet.

Vision

 • Styrud är kundernas självklara förstahandsval när det gäller alla de teknikområden som ingår i verksamheten.
 • Genom ett kostnadseffektivt byggande, utan att förbruka jordens ändliga resurser, hjälper vi människor och samhälle till en positiv utveckling och ett gott liv.

Värderingar

Pålitlighet

 • vi väljer lösningar som är optimala både för kunden och för oss
 • vi sätter alltid kundens bästa främst

Kunskap

 • vi leder den tekniska utvecklingen
 • vi tar ansvar för kundernas fortbildning inom våra kompetensområden
 • vi är alltid beredda att lära oss mer

Respekt

 • för kunderna och deras önskemål
 • för varandra
 • för pengar och företagets tillgångar

Ärlighet

 • externt, internt och mot oss själva är ärlighet en självklarhet
 • vi står för det vi gjort, för det vi gör och för det vi tänker göra

Ödmjukhet

 • prestigen har vi lämnat bakom oss
 • vi är bra på att lyssna
 • vi ändrar oss gärna när andra vet bättre