Presentation och historik

Pionjärer, visioner, teknik och resurser

1978 – det var då det hela startade; Ett par brunnsborrare från Herrljungatrakten inser att brunnsborrning alltid framöver kommer att vara ett konkurrensutsatt getingbo och bestämmer sig för att ge sig på att även borra horisontellt. Rördrivning och ledningsbyggande – ett mer lönsamt område men också mer komplicerat. En jordraket blev första investeringen, men man kommer fram till att fler borrmetoder behövs om man ska kunna klara alla typer av ledningar. Maskinparken kompletteras med utrustning för rörrammning och hammarborrning.

1990 – i början av 90-talet investerar bolaget i sin första specialmaskin för styrd borrning och blir pionjärer inom s.k. ”bananborrning”. Personalstyrkan uppgår nu till hela åtta personer. Första utlandsuppdraget, en framgångsrik hammarborrning i Storbritannien, följs några år senare av en mycket uppmärksammad borrning under Donau i Rumänien.
Nu börjar man också ge ut en egen nyhetstidning – PÅHUGGET – som mer eller mindre regelbundet oregelbundet gavs ut till som mest 13000 prenumeranter under drygt 20 år.

2000 – Vid millennieskiftet inleds en satsning på regional verksamhet med målet att människor och maskiner ska finnas nära kunderna.

I samband med bredbandsutbyggnaden i Sverige dubbleras omsättningen på ett enda år. De första åren av det nya millenniet etableras också regionkontor i Stockholm och Malmö.

2001 – För att komma in snabbare på den norrländska marknaden köper man Järvsö Borr AB; ett regionalt borrföretag med energi- och vattenbrunnar som specialitet. Samtidigt etableras kontor i Sundsvall och Göteborg.

2005 – Styrud ger ut den första handboken någonsin om schaktfritt ledningsbyggande. Boken följs upp med seminarier över hela landet.

2006 – finska Boreal Star Oy förvärvas och innebär ett tillskott inom områdena grundläggning och prospektering och marknaden vidgas både tekniskt och geografiskt.

2007 – Koncernen fortsätter växa genom strategiska företagsförvärv. TGB Borrteknik AB tillför kompetens och resurser inom grundläggning och entreprenadborrning. Hans Blomqvist Entreprenad AB i Örnsköldsvik och Arctic Drillers AB i Kiruna ger koncernen rejält avstamp för vidare expansion längs Norrlandskusten och norr om Polcirkeln. Nu är Styrud ett av de största borrföretagen i norra Europa.

2008 – Styrud lanserade en egenutvecklad teknik för styrd borrning i berg. StyroRock Navigator skapade nya, fantastiska möjligheter för ledningsbyggnad och tekniken patenterades. Berget som blev en genväg i stället för hinder!

2009 – startade ett utvecklingsprojekt i Chalmers Entreprenörsskola baserat på en problemställning framlagd av Styrud Arctic AB. Arbetet var framgångsrikt och Minalyze AB grundades med stöd av Encubator AB och Styrud. Minalyze utvecklar instrument som analyserar stora mängder borrprover i direkt anslutning till borrplatsen vilket skapar förutsättningar för gruvbolag och prospekteringsföretag att optimera användandet av resurser. Minalyze har nu fått sitt stora genombrott i Australien.

2010 – Utbudet för schaktfritt ledningsbyggande kompletteras genom förvärv av en del i JR Rörtryckning och Styrud får nära till expertis inom sänkbrunnar och betongrörstryckning. Ingen har fler metoder för schaktfritt än Styrud!
Verksamheten i Styrud Arctic expanderar, genom övertagande av Bergteamets division för gruvprospektering. Ett välkommet tillskott av både människor och maskiner.

2012 – TGB Borrteknik och Järvsöborr fusioneras med Styrud.

2016 –  Styrud förvärvar merparten av JR Rörtryckning.

2018 – Styrud fyller 40 år! Idag är Styrud Ingenjörsfirma ett av landets största anläggningsföretag med borrade metoder som bas. En partner att räkna med, som har MER ÄN BORRNING i verktygslådan, antingen det gäller stora entreprenader i partnering eller en enkel borrning under en väg. Verksamheten är idag indelad i fyra områden LEDNINGSBYGGANDE, GRUNDLÄGGNING, GEOENERGI & VATTEN, samt GRUVOR & PROSPEKTERING.

2019 – ISO-certifiering av Styruds entreprenadprocess.

Avancerad borrning är vår vardag.

 

Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
post
page
kontor
jobb
Sök i sidor
aopages
metod
kontaktpersoner
tjanster
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten