Styrud satsar på teknikutveckling för miljö och ekonomi

Vid arbete med rörtryckning i stora dimensioner används i allmänhet dieseldrivna hydraulaggregat för att trycka fram rören genom marken. Styruds tekniker har utvecklat ett eldrivet aggregat, unikt i sitt slag, som nu introduceras vid ett rörtryckningsprojekt i Stockholm.

  • Rörtryckning är en schaktfri metod för ledningsbygge, som normalt utförs mellan två sänkbrunnar. Rörsegmenten trycks genom marken till mottagningsbrunnen med hjälp av hydraulkolvar. Betongrörstryckning är en etablerad teknik för att bygga självfallsledningar i lera och innebär att man får en flytande konstruktion med minimal sättningsrisk.

Roger Nylundh, teknikansvarig för rörtryckningen på Styrud och Fredrik Ström, verkstadschef vid Styruds mycket välrenommerade verkstad i Herrljunga, ligger bakom utvecklingsarbetet med det nya hydraulaggregatet.

– Det nya aggregatet är inte bara eldrivet, utan är en helt ny teknik på marknaden för el-hydraulik. Det går dessutom på 63 ampere, vilket är ovanligt lite för dess kapacitet men möjligt med den nya miljövänliga tekniken, berättar Roger. Vi är troligen först i Sverige med det här!

Fredrik som lett arbetet med byggnation och tester på verkstaden är väldigt nöjd med utfallet och de många fördelar som eldriften för med sig.
Aggregatet är lastkännande, vilket betyder att det pumpas ut precis så mycket olja som behövs i varje skede, varken mer eller mindre.

– Det är en extrem följsamhet inne i systemet, konstaterar Fredrik och det är miljömässigt förstklassigt, energieffektivt och även tidsbesparande.

Den här lösningen är framtagen för rörtryckning, men man sneglar redan på möjligheten att bygga liknande aggregat, anpassade för andra metoder för ledningsbyggnad som Styrud jobbar med. När det gäller liggarbalk och hammarborrning, innebär effekt och flöde en svår ekvation, men här kollar man t ex på en modell med två motorer.

Med det nya, eldrivna hydaulaggregatet möts alla krav som ställs för arbete i stadsmiljöer. Utrustningen har skickats till Stockholm för sitt pilotprojekt, som vi naturligtvis följer med spänt intresse.

– Jättekul att vara med när det satsas på utveckling framåt, tycker Fredrik. Det kommer säkert att byggas fler efter den här mallen.

Dela gärna: