Bergarbeten

Borrning i berg handlar inte bara om ledningsdragning och grundläggning. Det finns ett stort behov av precisionsborrade berghål, exempelvis små och stora bergtunnlar, raka och krökta ventilationskanaler, inspektionshål, kanaler mellan befintliga tunnlar osv.

Här har Styrud en väl anpassad maskinpark och genom åren har vi utfört en rad uppmärksammade uppdrag för olika beställare.

Bergarbeten för vår del innebär även att ersätta sprängning med hjälp av vajersågning. Det finns många tillfällen då sprängning inte fungerar, t ex då omgivningen är känslig för vibrationer. Eller då små eller stora bergmassor måste tas bort i små etapper.

Här är vajersågning en perfekt lösning, som dessutom lämnar ett attraktivt resultat – en slät, blank yta som inte behöver bearbetas i efterhand.

Alla borrmetoder för Bergarbeten

Metoden används bland annat för geotekniska undersökningar och mineralprospektering, samt till precisionsborrade pilothål.

Läs mer

Raiseborrning är en beprövad metod för stora berghål - flitigt använd bl.a. inom gruvindustrin.

Läs mer

StyroRock Navigator är en egenutvecklad, patenterad metod för styrd borrning i berg.

Läs mer

Krav på slät yta? Förbud mot buller och vibrationer? Då är vajersågning det självklara alternativet till sprängning.

Läs mer