Borrhålsmätning

I samband med borrning i mark och berg behövs information om borrhuvudets position, var borrhålet finns, om det är rakt eller böjt och i så fall hur mycket.

Borrhålsmätning är ”mammas gata” för oss. För daglig mätning använder vi olika mätinstrument som vi själva förfogar över. Vid komplicerade mätningar samarbetar vi med specialföretag på området.

Ett vanligt uppdrag för oss är att dokumentera befintliga borrhål. I den styrda borrningens barndom insåg man inte hur trångt det så småningom skulle bli under marken. Nu vill man veta exakt var ledningarna och borrhålen finns; både för framtiden och som förberedelse för andra arbeten.

Alla borrmetoder för Borrhålsmätning

Med borrhålsmätning ges information om borrhålets faktiska läge så att borrplanen kan korrigeras och risken för att borra ihop hål minimeras.

Läs mer