Geoenergi och vatten

Det är solen som värmer vårt klot. Därför är det som kallas bergvärme ingenting annat än förnybar solenergi. Både stora och små energibrunnar är lönsamma – en villaägare kan sänka sina kostnader med 80%; ett köpcenter eller ett bostadsområde lika mycket. Och kan dessutom få kyla nästan gratis.

När kommunen behöver trygga sin vattenförsörjning behövs borrade brunnar. Styruds rationella borrmetoder ger bra dricksvatten i den mängd du behöver. Och vi tar ansvar för hela jobbet – kan det bli enklare?

Styrud är medlem i branschorganisationen Geotec och certifierade för brunnsborrning av Sitac. Vi levererar givetvis i enlighet med Normbrunn 07.

På de här sidorna hittar du tips och råd för dig som ska projektera eller handla upp ett energilager, en bergvärmeanläggning eller en vattenbrunn. Du kan också läsa mer om våra metoder för energi- och brunnsborrning och du kan även studera intressanta praktikfall och läsa vad våra kunder tycker.

Alla borrmetoder för Geoenergi och vatten

Med borrhålsmätning ges information om borrhålets faktiska läge så att borrplanen kan korrigeras och risken för att borra ihop hål minimeras.

Läs mer

Foderrörsborrning som görs enligt gällande normer.

Läs mer

Foderrör av stål borras ner genom jordlager och ett par meter ner i fast berg.

Läs mer