Energilager

Under vintern fungerar energilagret precis som en traditionell bergvärmeanläggning och värmer din fastighet – flerbostadshus, köpcenter, kontor etc. – till låg kostnad. På sommaren lagrar anläggningen värme i berget eller i grundvattnet, och ger samtidigt kyla.

Styrud är borrspecialist och levererar kompletta energilager med garanterad funktion till fast pris, inklusive värmepumpar och styrsystem. Enkelt och bekvämt tack vare att du har en enda partner.

Att välja Styrud betyder trygghet för dig. Vi har arbetat länge med geoenergi, vi finns över hela Norden och har resurser som räcker för att bygga flera anläggningar samtidigt. Givetvis kan vi också arbeta som underentreprenör och enbart ansvara för borrning, grävning och rörsystem utanför huset.

Hur går det till?

Ett energilager består av tätt sammansatta borrhål. Antalet borrhål varierar mellan ett 20-tal och upp till ett hundratal med ett håldjup på mellan 200 – 300 meter beroende på fastighetens energibehov.

För att fastighetens markyta ska utnyttjas maximalt, kan energilagret placeras under fastighetens bottenplatta.

Borrhålen ska vara så raka som möjligt för att utvinna maximal effekt ur energilagret och för att uppnå det använder vi specialanpassade borrhammare med styrlister. Under borrningen mäter och dokumenterar vi borrhålens avdrift i läge och rakhet med extremt noggrann utrustning. Detta minimerar även risken för att borrhål kommer i konflikt med varandra, samt att fastighetens markyta nyttjas optimalt.

I borrhålen installeras en kollektor fylld med köldbärarvätska, som pumpas i ett slutet system via markledningar och samlingsbrunnar in i fastigheten och till de värmepumpar som ger värme och kyla.

Det är skillnad på berg och berg. Därför kartlägger vi alltid bergets termiska och geologiska egenskaper noga med responstest och energiberäkning. Detta ger oss ett kvitto på förutsättningarna för att säkerställa rätt dimensionering av energilagret mot fastighetens behov av värme och kyla.

Styrud har stor erfarenhet av olika slags energilager och berättar gärna mera. Hör av dig!

Borrmetoder för Energilager

Foderrörsborrning som görs enligt gällande normer.

Läs mer