Filterbrunnar

När avståndet från marken till berg är för stort, men tillräcklig mängd grundvatten finns i marken, kan vattenbrunnen utföras som filterbrunn. Ska mängden dricksvatten bli tillräcklig, krävs borrning av rejäla borrhål – 500 mm diameter eller mer. I gengäld behöver vi inte borra lika djupt som vid vanlig brunnsborrning.

En filterbrunn borras och dimensioneras på samma sätt som en bergborrad brunn – enda skillnaden är att ditt vatten tas in i borrhålet genom ett filter som kan avskilja sand, grus och sten.

Borrmetoder för Filterbrunnar

Foderrör av stål borras ner genom jordlager och ett par meter ner i fast berg.

Läs mer