Filterbrunnar

När avståndet från marken till berg är för stort, men tillräcklig mängd grundvatten finns i marken, kan vattenbrunnen utföras som filterbrunn. Ska mängden dricksvatten bli tillräcklig, krävs borrning av rejäla borrhål – 500 mm diameter eller mer. I gengäld behöver vi inte borra lika djupt som vid vanlig brunnsborrning.

En filterbrunn borras och dimensioneras på samma sätt som en bergborrad brunn – enda skillnaden är att ditt vatten tas in i borrhålet genom ett filter som kan avskilja sand, grus och sten.

Borrmetoder för Filterbrunnar

Foderrör av stål borras ner genom jordlager och ett par meter ner i fast berg.

Läs mer
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Kundcase - Gruvor och prospektering
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten
Gruvor och prospektering