Geoteknisk undersökning

Styrud utför geotekniska undersökningar av olika slag. Från enkel horisontell provborrning till avancerad djupborrning inklusive loggning och analys av olika parametrar, t ex vattenförlustmätningar och hur berget påverkas av vibrationer. Här ingår även borrning av produktions- och observationsbrunnar för sänkning och kontroll av grundvattennivå och portryck. Inför val av borrsträcka eller anläggningsmetod utför vi  horisontell provborrning, dvs. pilotborrning med styrd borrning för att undersöka förutsättningarna.

De här metoderna tillhandahåller vi från Styrud:

  • Horisontell provborrning
  • Kärnborrning i berg
  • Inmätning av rör och hål i jord och berg
  • Provpumpningar av grundvatten ur OBS- och produktionsbrunnar
  • Vattenförlustmätning av berg

Alla borrmetoder för Geoteknisk undersökning

Metoden används bland annat för geotekniska undersökningar och mineralprospektering, samt till precisionsborrade pilothål.

Läs mer
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Post Type Selectors
Sök i inlägg
post
page
kontor
jobb
Sök i sidor
aopages
metod
kontaktpersoner
tjanster
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten