Geoteknisk undersökning

Geotekniska undersökningar utförs med olika syften, varav det vanligaste är att bedöma markens hållfasthet inför olika typer av byggnationer. Genom att analysera jordart, berggrund och grundvattenförhållanden kan man skapa en grundläggande förståelse för markens beskaffenhet.

Utöver traditionella geotekniska metoder som vertikala trycksonderingar och skruvborrning erbjuder vi horisontella sonderingsborrningar för att säkerställa möjligheten till schaktfri byggnation. Dessa borrningar är särskilt användbara på platser där vertikala sonderingar inte är praktiskt genomförbara, såsom under vattendrag och vägar.

Innan beslut fattas angående borrsträckor eller anläggningsmetoder utförs horisontella provborrningar för att noggrant undersöka förutsättningarna. Detta gör det möjligt att identifiera lämpligt ledningsläge och minimera risken för eventuella hinder längs vägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla borrmetoder för Geoteknisk undersökning

Metoden används bland annat för geotekniska undersökningar och mineralprospektering, samt till precisionsborrade pilothål.

Läs mer

Styrd borrning är metoden för långa, krökta borrhål i blandkornig och fin jord och är möjligt för diameter upp till 1200 mm.

Läs mer