Specialarbeten

Utöver ett stort utbud inom ledningsbyggande, erbjuder Styrud olika former av bergarbeten, som precisionshål, ventilationskanaler och tunnelanslutningar med borrning eller vajersåg. Här kan du också läsa mer om våra tjänster inom förankringsborrning, injektering, samt kärnborrade geotekniska undersökningar.

Borrade metoder är skonsamma för miljön och innebär mindre påverkan på kringområden vad gäller både buller, vibrationer och ingrepp i marken. I jämförelse med schaktning eller sprängning är borrning eller vajersågning mer effektivt och dessutom ofta billigare! Styrud hjälper dig hela vägen. Antingen som under- eller totalentreprenör.

 

 

Alla borrmetoder för Specialarbeten

Med borrhålsmätning ges information om borrhålets faktiska läge så att borrplanen kan korrigeras och risken för att borra ihop hål minimeras.

Läs mer

Metoden används bland annat för geotekniska undersökningar och mineralprospektering, samt till precisionsborrade pilothål.

Läs mer

Raiseborrning är en beprövad metod för stora berghål - flitigt använd bl.a. inom gruvindustrin.

Läs mer

StyroRock Navigator är en egenutvecklad, patenterad metod för styrd borrning i berg.

Läs mer

Krav på slät yta? Förbud mot buller och vibrationer? Då är vajersågning det självklara alternativet till sprängning.

Läs mer