Grundläggning

Styrud är ett av landets ledande företag inom entreprenadborrning. Det handlar givetvis om grundläggning med borrade pålar, men också om borrad spontvägg, förankringsborrning, injektering, geotekniska undersökningar, mark- och bergarbeten mm.

På de här sidorna hittar du tips och råd för dig som ska projektera eller handla upp en borrentreprenad. Du hittar också information om våra borrmetoder, praktikfall av olika slag samt omdömen från våra kunder

Det är ingen slump att vi brukar kalla oss ett varuhus i borrning. Borrteknik är ett kraftfullt verktyg i alla faser av byggprocessen och oavsett vad du behöver så hjälper vi dig hela vägen. Antingen som under- eller totalentreprenör.

Borrning är bra för miljön. I stadsmiljö är ljudlös, borrad pålning numera ofta en självklarhet och ger en rad tekniska fördelar på köpet. Sak samma med wiresågning. I jämförelse med schaktning eller sprängning går borrning snabbare och förorenar mindre. Dessutom blir det ofta betydligt billigare!

Alla borrmetoder för Grundläggning

Med borrhålsmätning ges information om borrhålets faktiska läge så att borrplanen kan korrigeras och risken för att borra ihop hål minimeras.

Läs mer

En standardiserad metod för att främst mäta markens borrmotstånd.

Läs mer

Metoden används bland annat för geotekniska undersökningar och mineralprospektering, samt till precisionsborrade pilothål.

Läs mer

Raiseborrning är en beprövad metod för stora berghål - flitigt använd bl.a. inom gruvindustrin.

Läs mer

StyroRock Navigator är en egenutvecklad, patenterad metod för styrd borrning i berg.

Läs mer

Krav på slät yta? Förbud mot buller och vibrationer? Då är vajersågning det självklara alternativet till sprängning.

Läs mer