Borrad grundläggning

Den största fördelen med borrad grundläggning – pålborrning, borrad spontvägg osv – är säkerheten. Oavsett om det finns hinder i marken eller berget lutar, så kan du vara helt säker på att borrpålarna är stabilt förankrade i berget. Perfekt för stora punktlaster eller då husgrunder ska byggas i väglöst land, långt från närmaste bebyggelse.

Sak samma i stadsmiljö då vanlig pålning kan skada vibrationskänsliga byggnader i närheten.

Och det är likadant vid grundvattensänkning – en borrad spontvägg går snabbt att bygga och blir helt tät, vilket betyder att du slipper förseningar. Inga byggnader i närheten påverkas, med oväntade garantikostnader som följd.

Fördelen med att borrad grundläggning går snabbt visar sig t ex vid bro-byggen då borrade brofästen blir klara på några dagar. Den prefabricerade bro-baneplattan lyfts på plats och bron är trafikklar på bråkdelen av den tid som traditonell teknik skulle ha tagit.

Tid är pengar. Säkerhet också. Därför innebär borrad grundläggning rejäla kostnadssänkningar, både för byggherre och entreprenör.

Borrmetoder för Borrad grundläggning