Geoteknisk undersökning

Styrud utför geotekniska undersökningar med kärnborrning. Från enkel jord- och bergsondering till avancerad djupborrning inklusive loggning och analys av olika parametrar, t ex vattenförlustmätningar och hur berget påverkas av vibrationer. Här ingår även borrning av produktions- och observationsbrunnar för sänkning och kontroll av grundvattennivå och portryck.

Inför val av borrsträcka eller anläggningsmetod utför vi  horisontell provborrning, dvs. pilotborrning med styrd borrning för att undersöka förutsättningarna.

Borrmetoder för Geoteknisk undersökning

Metoden används bland annat för geotekniska undersökningar och mineralprospektering, samt till precisionsborrade pilothål.

Läs mer