Geoteknisk undersökning

Styrud utför alla typer av provborrningar – från enkel jord- och bergsondering till avancerad djupborrning inklusive loggning och analys av olika parametrar, t ex vattenförlustmätningar och hur berget påverkas av vibrationer. Här ingår även borrning av produktions- och observationsbrunnar för sänkning och kontroll av grundvattennivå och portryck.

Vårt främsta verktyg är traditionell kärnborrning, men vi har även lång och djup kompetens inom borrhålsmätning. Självklart utför vi också alla de kringtjänster som kunderna önskar.

Borrmetoder för Geoteknisk undersökning

En standardiserad metod för att främst mäta markens borrmotstånd.

Läs mer

Metoden används bland annat för geotekniska undersökningar och mineralprospektering, samt till precisionsborrade pilothål.

Läs mer