Geoteknisk undersökning

Styrud utför alla typer av provborrningar – från enkel jord- och bergsondering till avancerad djupborrning inklusive loggning och analys av olika parametrar, t ex vattenförlustmätningar och hur berget påverkas av vibrationer. Här ingår även borrning av produktions- och observationsbrunnar för sänkning och kontroll av grundvattennivå och portryck.

Vårt främsta verktyg är traditionell kärnborrning, men vi har även lång och djup kompetens inom borrhålsmätning. Självklart utför vi också alla de kringtjänster som kunderna önskar.

Borrmetoder för Geoteknisk undersökning

En standardiserad metod för att främst mäta markens borrmotstånd.

Läs mer

Metoden används bland annat för geotekniska undersökningar och mineralprospektering, samt till precisionsborrade pilothål.

Läs mer
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Kundcase - Gruvor och prospektering
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten
Gruvor och prospektering