Gruvor och prospektering

Företag som söker efter brytvärda fyndigheter har två krav – prospekteringsborrningen ska gå snabbt och resultatet ska vara tillförlitligt.

För att uppfylla kraven arbetar vi med både kärnborrning och RC-borrning. Vilken metod, eller kombination av metoder, som används för en speciell provborrning avgörs av vad kunden vill veta, exempelvis malmförekomster, bergmekanik, grundvatten etc.

Styrud har lång erfarenhet och just den maskinpark som krävs för att arbeta som underleverantör till gruvindustrin. Förutom prospekteringsborrning över och under jord arbetar vi även med borrning för t ex mediahål för ledningar och rör.

Våra borruppdrag kompletteras med de kringtjänster som vi vet att gruvindustrin behöver, som till exempel borrhålsmätning.

Alla borrmetoder för Gruvor och prospektering

Med borrhålsmätning ges information om borrhålets faktiska läge så att borrplanen kan korrigeras och risken för att borra ihop hål minimeras.

Läs mer

När risken för hinder i borrlinjen är stor, eller då sten, berg eller block ska passeras, är hammarborrning den metod som garanterar ett lyckat resultat.

Läs mer

Metoden används bland annat för geotekniska undersökningar och mineralprospektering, samt till precisionsborrade pilothål.

Läs mer

När du vill veta exakt vad berggrunden på olika djup innehåller, är RC-borrning (Reverse Circulation) en bra lösning.

Läs mer
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Kundcase - Gruvor och prospektering
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten
Gruvor och prospektering