Mediaborrning

All gruvdrift kräver kanaler, d.v.s. borrhål för media av olika slag, som el, optofiber, vatten, luft etc.
Detta är ett av våra tyngsta specialområden; vi har arbetat med borrad ledningsbyggnad för alla tänkbara applikationer inom alla delar av samhället. Inte bara inom gruvnäringen.