Triss i borrning under Ätran

Under Ätran och genom Falkenbergs landskap går de nya fjärrvärme- och elledningarna som Styrud har anlagt. Fjärrvärmenätet i Falkenberg utvidgas och kommer att knyta ihop den nya stadsdelen Tröingedal med resten av stadens infrastruktur.

Falkenbergs Energi har haft Styrud som entreprenör i projektet med att anlägga nya överföringsledningar för fjärrvärme och el under Ätran. Ett projekt som omfattar totalt 2×450 mm skyddsrör för fjärrvärme och 3×160 mm rör för el.  Uppdraget utfördes med styrd borrning, vilket innebär minimal miljöpåverkan och lämnar ett näst intill spårlöst arbetsområde.

 

Startsida

 

Mottagningssida

 

 

Utveckling av Tröingedal
Falkenberg växer och det byggs en ny stadsdel, Tröingedal. Förberedelserna är klara och nu startar arbetet med skola, idrottshall och nya vägar. Här planeras mellan 210-410 bostäder, förskola och verksamhetslokaler. Nya fjärrvärmeledningar kommer att förbinda gamla och nya panncentralen, vilket stabiliserar vattenförsörjningen och möter behoven i den växande staden.

Framgång och firande
Projektet har präglats av gott samarbete och effektiva förberedelser. Efter att borrningen under Ätran slutfördes firade beställaren Jesper framgången genom att bjuda hela Falkenberg Energi på mat från en foodtruck vid mottagarsidan. Styruds beställare, John från Varbergs Anläggningsservice, uttryckte sin belåtenhet över samarbetet med Styruds duktiga och kunniga personal.

 

Styrud ser fram emot att fortsätta bidra till Falkenbergs tillväxt och att leverera hållbara och effektiva lösningar för stadens infrastruktur.

 

Tommy

 

 

 

Dela gärna: