Lyckad tunnelanslutning i sprucket berg

Stockholms Stad planerar en omfattande exploatering i Stadshagen på Kungsholmen och arbeten pågår med att förtäta och utveckla stadsdelen. Om- och tillbyggnad i den här storleksordningen leder oftast till såväl konflikt med befintlig infrastruktur som behov av nya ledningar för t ex el, vatten och avlopp.

Flygbild över Stadshagen. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret.

Omexom har fått entreprenaden från Ellevio att genomföra flytt av 3 st befintliga 110 kV-kabelförband och Styrud fick förtroendet att det här projektet utföra tunnelanslutningar för kablarna.

–      Vår uppgift var, att utifrån borra 3 st 450 mm hål med mål i en befintlig tunnel, berättar Mikael Jansäter, Styruds projektledare. Vid pilotborrningen upptäcktes att förutsättningarna var ganska utmanande med fraktionerat och sprucket berg i en omfattning som inte gick att styra upp med hjälp av injektering. Vattenförlustmätningarna visade på 200 l/min i förlust.

Pilotborrning Ø 165 mm 

Borrhålens längd var mellan 20 och 34 meter och tolerans för slutpunkt var +/- 500 mm i plan/profil. Trots att man inte kan garantera precisionen under sådana svåra förutsättningar, beslöts att borrningarna skulle genomföras och med stor skicklighet och en del tur är tunnelanslutningarna genomförda. Pilothålen på 165 mm rymdes upp till 450 mm och kabelförbanden som buntats för att inte trassla eller vrida sig kunde installeras med framgång.

Hammarborrning för dagvattenledning

Styrud har tidigare utfört schaktfritt ledningsbygge i Stadshagen. Då gällde uppdraget dagvatten och en 40 m hammarborrning i berg för ett Ø 813/12,5 mm foderrör.

 

 

Dela gärna: