Augerborrning

Kostnadseffektiv tryckmetod för horisontell förläggning av skyddsrör. Metoden kan användas i alla jordmaterial där större block och berg inte förekommer. Den är skonsam för omkringliggande massor.

Augerborrning används för installation av grova skyddsrör (upp till 900 mm diameter) under t ex vägar och järnvägar. Vid gynnsamma förhållanden kan metoden användas för skyddsrör upp till 50 m längd. Metoden innebär att ett skyddsrör trycks framåt genom jordmaterialet, samtidigt som jordmassor skruvas ur röret baktill.

Gå till metod