Bentonit

Bentonit är ett geologiskt material, som oftast uppträder som lerlager i sedimentära bergarter. Bentonit har hög uppsugningsförmåga och låg viskositet. Bentoniten utvidgar sig mycket då den tar upp till exempel vatten. Bentonit blandat med vatten används som smörjmedel vid borrning och kallas då ”mud”.