Bergborrning

Ett samlad beteckning för olika metoder, som ibland kan kombineras för att uppnå önskat resultat. Två huvudsakliga moment ingår i bergborrning; först pilotborrning, ofta noggrannt kontrollerad och uppmätt för att få borrhålet i exakt rätt läge, samt upprymning till önskad håldiameter.

Vid bergborrning för ledningar, och då hela borrsträckan utgörs av berg, används normalt inte skyddsrör. Ledningen installeras istället direkt i borrhålet. Ibland injekteras mellanrummet.
Exempel på bergborrningsmetoder är kärnborrninghammarborrning och StyroRock Navigator.