Bergkylaborrning

Grundvatten kan användas för kylning på samma sätt som vatten ur sjöar eller vattendrag. Precis som vid bergvärme utvinns kylvattnet med hjälp av borrhål i berggrunden. Målet är att så lång sträcka som möjligt av borrhålet ska omges av grundvatten. Den kyla som finns i vattnet tas till vara i värmeväxlare. Se även Energilager.