Bergvärmeborrning

För att utvinna energi ur grundvatten borras uppemot 200 meter djupa hål i berggrunden. Målet är att så lång sträcka som möjligt av borrhålet ska omges av grundvatten. Den värmeenergi som finns i vattnet utvinns med hjälp av en eller flera värmepumpar.

I värmepumpen sänks temperaturen på grundvattnet cirka 3-4°C. Är vattenflödet i borrhålet stort, kan mycket energi utvinnas ur ett enda borrhål. Se även Bergvärme.