Berlinerspont

Se Borrad spont – Gå till metod.

BI – Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 3.500 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). ”Förbundet har till ändamål att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin.” Styrud är medlem i BI.