Borrad grundläggning

Då marken innehåller block eller stenar som förhindrar vanlig pålning, eller då berget lutar, kan borrade rörpålar användas. Metoden används även då omgivningen är känslig för de vibrationer som vanlig pålning innebär, samt vid de tillfällen då stora punktlaster ska föras ned till berggrunden.

Rörpålar tillverkas av höghållfast stål och kan ha en diameter på uppemot 1 meter. Den vanligaste rörtypen är s k RD-pålar från finska Rautaruukki. Rörpålar kan antingen användas i befintligt skick, förses med tryckutjämningsplatta eller med stålkärna. Efter borrningen kan rören fyllas med betong och armering.