Borrad spont

Borrad spont, som är en variant av glesspont, används oftast som temporär spont men kan även användas som en permanent stödkonstruktion. Metoden innebär att stålrör borras tätt intill varandra och den fria ytan mellan rören tätas med stålplåtar, sprutbetong eller inbrädning.

Stålrören kan ha en diameter på upptill cirka 219 mm och avståndet mellan rören upptill cirka 1000 mm Metoden används mest då traditionell pålslagning inte är möjlig, då marken innehåller stenblock eller omgivningen är känslig för störningar.
Gå till metod.