Borrhålsmätning

I samband med borrning i mark och berg behövs information om borrhuvudets position, var borrhålet finns, om det är rakt eller böjt och i så fall hur mycket. Som förberedelse för andra arbeten behöver ibland också befintliga borrhål dokumenteras.

För de rutinmässiga mätningar som vi utför i samband med vår dagliga verksamhet använder vi olika mätinstrument som vi själva förfogar över. Vid komplicerade mätningar samarbetar vi med specialföretag på området.

Gå till metod