Borrigg

Utrustning som används för borrning; ofta självgående och försedd med larvband för att kunna ta sig fram i terräng.