Borrkax

När berget krossas av borrkronan vid bergborrning bildas ett fint stenpulver, som binds av vatten och samlas upp. Detta pulver kallas borrkax.