Borrteam

Det arbetslag som utför borruppdrag med en speciell borrutrustning eller en borrigg.

BOS
BOS är en oberoende organisation som startats inom Sveriges Byggindustrier för att förbereda branschen för en väsentligt större efterfrågan av schaktfritt i framtiden. BOS kommer att arbeta för att standarder, publikationer, förfrågningsunderlag, leveransvillkor och handböcker som introducerar metoderna blir ännu bättre samt att tillsammans med våra medlemmar verka för god etik, en hög standard på teknisk utförandekompetens, god dokumentation, säkerhet och utbildning. Styrud är medlem i BOS.