Entreprenadborrning

En samlande beteckning för all den borrning som utförs i samband med byggnadsverksamhet. Applikationer inom entreprenadborrning är t ex borrad grundläggning, förankringsborrning, injektering, undersökningsborrning och wiresågning.