FAB

Föreningen för Aktiva i Borrbranschen (FAB) är en ideell förening där medlemmarna är tillverknings-, entreprenad- och gruvföretag verksamma inom undersökningsborrning. Föreningen ska vara ett konkurrensneutralt forum för utbyte av erfarenheter och behandling av branschfrågor. FAB:s medlemmar är företag och institutioner som arbetar inom alla slags borrning i jord och berg, från större maskintillverkare och entreprenörföretag till borrningsföretag, konsultföretag, gruvföretag och högskolor. Styrud är medlem i FAB.