Filterbrunn

När avståndet från marken till berg är för stort, men tillräcklig mängd grundvatten finns i marken, kan en vattenbrunn utföras som en filterbrunn. För att vattenmängden ska bli tillräcklig, krävs borrhål med rejäla dimensioner – 500 mm diameter eller mer. I gengäld behöver borrhålen inte vara lika djupa som vid bergborrning.

En filterbrunn utförs och dimensioneras på samma sätt som en bergborrad brunn – enda skillnaden är att vattnet tas in i borrhålet genom ett filter (sil) som avskiljer sand, grus och stenar.