Fornminne (fornlämning)

Benämning på rester av människors verksamhet under forna tider, som numera inte används för sitt ursprungliga ändamål. Riksantikvarieämbetet har register och kartor över landets samtliga fornminnen (http://www.fmis.raa.se)

Fornminnen kan ibland utgöra hinder vid ledningsbyggnad, men kan i de flesta fall passeras med hjälp av schaktfri teknik.